Podmienky súťaže | Svet vlasov - kadernícky e-shop

Podmienky súťaže

Pravidlá súťaže „VEĽKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ“

  1. Usporiadateľ Súťaže:
    Usporiadateľom súťaže „VEĽKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ (ďalej len „Súťaž“) je Naďa Horevajová SVET VLASOV , reg. Okresný úrad Považská Bystrica, číslo Živnostenského registra:330-17053, so sídlom Požiarna 1637/1, Púchov 020 01, IČO:44701519 (ďalej len „Spoločnosť“).

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").


2. Trvanie a miesto Súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 12. 2018 do 19. 12. 2018 (ďalej ako „Doba konania
súťaže“ na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

3. Podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
Právnické osoby sa nemôžu súťaže zúčastniť. Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Podmienkou na zapojenie do žrebovania je registrácia a objednávka tovaru v našom e-shope počas trvania súťaže v minimálnej hodnote 20 €.

4. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

5. Mechanizmus a výhry
Objednaním, prevzatím a zaplatením objednávky v hodnote a množstve, ktoré sú uvedené v časti Podmienky účasti v súťaži, sa účastník Súťaže zaraďuje do žrebovania o výhru. Do žrebovania sa zaradia všetky objednávky účastníkov Súťaže, ktoré spĺňajú podmienky súťaže a ktoré usporiadateľ obdrží počas trvania súťaže.
Súťaž prebieha od 1. 12. 2018 do 19. 12. 2018. V tomto období môžu účastníci Súťaže
objednávať tovar na web stránke https://www.svet-vlasov.sk.
Žrebovanie prebehne dňa 20.12. 2018.
Usporiadateľ vyžrebuje výhercu súťaže, ktorý získa profesionálny fén na vlasy značky Impertiy.
Výherkyňa/ca bude kontaktovaná/ý e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámený na našej FB stránke najneskôr druhý deň odo dňa
žrebovania.

6. Osobné údaje
Účastník súťaže zapojením sa do Súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti Naďa Horevajová SVET VLASOV , so sídlom Požiarna 1637/1, Púchov 020 01, IČO:44701519 (ďalej len
Spoločnosť“) vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle §7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu Osobných údajov za účelom vykonávania akýchkoľvek marketingových činností. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného Spoločnosti.

7. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou podľa § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2018.


BRATT
EFALOCK
Élysée
Hessler
KYONE
Ostatné
Overené zákazníkmi
pred 91 dňami
Rýchle dodanie tovaru a môžem iba odporúčať. V prípade, že niečo nieje na sklade, dievčatá zavolajú a odporučia niečo iné v tej istej cenovej hodnote.
pred 109 dňami
Ak chcem kvalitný tovar, napíšem na Zu-na
pred 166 dňami
priama komunikácia poradenstvo
pred 203 dňami
Dobre ceny, Dobra komunikacia

Moravská 1881/1-12
020 01 Púchov

mobil:
0918 37 37 28
0911 33 99 11

email:
info@svet-vlasov.sk

Overené zákazníkmi
Právna garancia
Dôveryhodná firma
Záruka spokojnosti
Získajte zľavu 10%
Získajte zľavu 10%
Test
Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem